những đại thuỷ điện này thật ra là những bom nổ chậm ,khi thời gian về sau mức chịu lực cũng như giới hạn nguy hiểm càng tăng lên tới mức không thể kiểm soát
06/07/2020 - anh
RẺ ở đâu nhỉ, ở VN hơn 2000 VND/kWh bán lên lưới. Tính cả chi phí truyền tải và phân phối thì lên đến 2700 VND/kWh, lại thất thường về công suất. Đâu có rẻ?
06/07/2020 - Nhat Dinh
Khi năng lượng tái tạo giá rẻ, không gây nhiều tác động đến môi trường thì đương nhiên Trung Quốc phải tính toán lại. Rất nhiều nước khác cũng vậy thôi. Đây là xu hướng tất yếu trên thế giới.
06/07/2020 - Hoàng Tuấn
Điện gió, điện mặt trời có chi phí vừa rẻ, ít tác động. Việt Nam cần đi theo hướng này là chuẩn nhất.
06/07/2020 - Mạnh
Xây dựng thủy điện sẽ kéo theo sự đánh đổi quá lớn về môi trường và cuộc sống người dân. Giờ sợ nhất là làn sóng đầu tư của các công ty xây dựng thủy điện Trung Quốc ra nước ngoài.
06/07/2020 - Vinh