Ai cũng ngại khi 1 tập đoàn có quá nhiều quyền lực chính trị + tiền bạc từ chính quyền trung ương ,không một DN nào có thể địch lại nổi họ và bị thôn tính ,bất bình đẳng trong cạnh tranh là điều ai cũng thấy
07/07/2020 - anh
Cắt lưỡi bò & cấm vận là tiêu rồi lượm ơi !
07/07/2020 - LAN CHU
Đây có thể là kinh nghiệm quý cho các tập đoàn công nghệ của chúng ta trong việc xây dựng giá trị thương hiệu
07/07/2020 - lequi
Con đường của Huawei tại Việt Nam cũng sẽ không "rộng rãi" như trước đây nữa.
06/07/2020 - Kiều Minh
Xu hướng chung trên toàn cầu, những sự gian lận và không minh bạch của các nhà thầu công nghệ Trung Quốc sẽ gặp lực cản lớn. Đó là điều tất yếu.
06/07/2020 - nguyen vu
Ngày càng nhiều nước, nhiều tập đoàn trên thế giới cấm hoặc hạn chế sử dụng thiết bị 5G của hãng Huawei do những lo ngại về an ninh
06/07/2020 - Tiến Trình