Sẽ không có chuyện dừng dịch vụ đâu, rồi Hà Nội cũng sẽ trả tiền cho nhà thầu, có điều là trả sớm hay trả chậm thôi.
08/07/2020 - Minh Vũ
Nếu Viettel không trúng thầu thì Hà Nội rất khó để có kinh phí trả cho Viettel. Còn nếu dùng hình thức chỉ định thầu thì rất dễ vướng phải lùm xùm như vụ việc Nhật Cường trước đây.
08/07/2020 - Mỹ An
Nói đến dịch vụ công của Hà Nội lại nhớ về vụ lùm xùm của Nhật Cường vi phạm quy định về đấu thầu. Chủ nhân của Nhật Cường, Bùi Quang Huy, hiện vẫn đang bỏ trốn.
08/07/2020 - Trần Anh