"Cuộc đua của các công ty bất động sản" - tiêu đề bài với nội dung chưa thực sự ăn khớp, phần nội dung chỉ nêu sản phẩm của Vinhomes !
11/07/2020 - Trung Dũng