StartUp làm gợi nhớ trào lưu DOT.COM ? Bùng lên rồi xẹp xuống. Tỷ lệ thành công chưa đến 10%. Bởi vậy nếu ai có ý tưởng kinh doanh tốt thì trước hết phải nuôi dưỡng và nghiền ngẫm nó bằng lòng đam mê + sự chuẩn bị thực sự kỹ càng trước khi khởi động + đừng bao giờ vội vàng là phương châm trước hết để thành công.
31/07/2020 - startupers