Nâng hay không cũng không có tác dụng, trừ phi đặt TCTD vào hành lang pháp lý phá sản chính thức. Lâu nay Bảo hiểm tiền gởi đâu có vai trò gì ?
04/08/2020 - Bình Phước
Bảo hiểm tiền gởi VN chỉ là "tập con" của NHNN, chứ không có tư cách là định chế giám sát an toàn hệ thống. Mọi thứ phải được NHNN "Yes/ No". Lâu nay bảo hiểm chỉ làm động tác duy nhất là thu phí định kỳ, còn các chính sách nhằm tác động và hỗ trợ TCTD hầu như chằng có gì ?
04/08/2020 - Hồ Kỳ Hải