Những hộ bán hàng, thức ăn, đồ uống nhỏ trước đây yếu thế thì giờ đây đã có thêm cơ hội tìm khách hàng. Ủng hộ.
06/08/2020 - Nguyen Luu
Các ứng dụng gọi xe công nghệ phát triển quá nhanh và ngày càng tiện lợi.
06/08/2020 - Trần Tuấn
Đây là cuộc cạnh tranh có lợi cho người tiêu dùng, đúng hướng phát triển kinh tế số.
06/08/2020 - Yến