Tui nghĩ rằng cần có cuộc họp trực tuyến chung giữa CP và 63 địa phương để các địa phương nhận xét về cách làm và khó khăn của nhau, để cùng nhau trao đổi và chia sẽ kinh nghiệm tháo gở. Riêng các vấn đề vướng mắc về thủ pháp lý, khung giá, định giá, đấu thầu… thì không thể chờ đến sửa đổi bổ sung luật nếu muốn đẩy nhanh tiến độ đầu tư, vì vậy rất cần có cơ quan tham mưu để Cp ban hành NQ để giải quyết trước và sẽ cụ thể thành luật sau
12/08/2020 - lequi