Nếu chúng ta sớm cởi mở hơn trong việc phân cấp phân quyền đặc biệt là phân quyền cho hiệp hội doanh nghiệp trong tình huống này thì chẳng những sẽ phát huy được vai trò của hiệp hội đối với Nhà nước, doanh nghiệp trong việc xác nhận những trường hợp cần hỗ trợ khẩn cấp và tỷ lệ hỗ trợ cũng như cách thức hỗ trợ cho các doanh nghiệp gặp tình cảnh khác nhau mà về lâu dài còn giúp nhà quản lý thuận tiện hơn khi mà doanh nghiệp tìm thấy lợi ích thật sự từ tiếng nói của hiệp hội và điều đó làm cho họ đồng lòng gắn kết hơn, thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm, sự đóng góp sẽ tốt hơn đối với hiệp hội, nhà quản lý và Nhà nước.


12/09/2020 - lequi