Khủng hoảng đại dự án bất động sản và dự án du lịch hay dự án khác mang hơi hám bất động sản là rất nặng nề có nguy cơ làm sụp đổ hệ thống NHTM nếu vẫn tiếp tục phát triển tràn lan dự án hoang hóa. Trong vòng 15 năm tới cần ngưng phát triển dự án bđs hoặc dự án khác mà thực chất là bđs ăn theo tại các đô thị lớn, ví dụ tại các đại đô thị như Hà Nội, TPHCM cũng nên ngừng vì quá đông đúc, quá tải hạ tầng đô thị.


14/09/2020 - Cảnh báo khủng hoảng từ đại gia bđs và DA hơi hám bđs!