Xuất siêu tăng cao chưa chắc là tín hiệu tốt, mỗi năm các doanh nghiệp FDI giải ngân vốn khoảng 16 tỷ USD để đầu tư nhà máy, hiện nay dịch bệnh nên quá trình đầu tư của cả doanh nghiệp trong nước và nước ngoài đều chậm lại, nên nhập khẩu máy móc thiết bị sẽ giảm sâu. Hậu quả là những năm sau tăng trưởng sản xuất sẽ giảm tốc.
17/09/2020 - Đức Long