Về lich sư, Châu Âu có cảm tình với VN, nên khi kỷ hiep đinh EVFTA họ cũng có cảm tình. Nhưng EU ngày càng siết chặt nội dung đã ky kêt. Cac Công ty xuất nhập và Chính Phủ VN nên quan tâm mở rộng quan hệ hai bên tin tưởng. .
28/09/2020 - Mai Thuc Le
Con tôm, cân gạo không phải là thứ tầm thường, đơn giản đâu. Trước hết, nó là kết tinh của mồ hôi nước mắt của người nông dân, là thực phẩm thiết yếu, cần phải trân trọng. Mặt khác khi dấn thân vào thị trường EVFTA thì con tôm/ cân gạo đó phải thực sự lột xác, làm theo chuẩn toàn cầu chứ không theo kiểu tùy tiện như trước đây. Muốn vậy phải hội đủ kiến thức kinh nghiệm và khoa học kỹ thuật, kể cả ứng dụng công nghệ 4.0. Không nên lăn tăn gì cả mà nên mừng hơn khi dân ta xuất khẩu ngày càng nhiều sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao, không chỉ con tôm, cân gạo mà hàng loạt sản phẩm nhiệt đới khác mà thế giới đang rất cần. VN cần phát huy thế mạnh số 1 về nông nghiệp, nhưng đó phải là nền nông nghiệp hiện đại, xanh và sạch hàng đầu thế giới.
28/09/2020 - vu manh cuong

Gốc rễ vấn đề là tri thức. Nó đòi hỏi một chiến lược toàn diện về giáo dục, chất lượng sống.


26/09/2020 - Lam
"Dấn thân vào EVFTA không chỉ để xuất con tôm, bán cân gạo": Câu nói thực sự có ý nghĩa, nó không chỉ đúng cho trường hợp này mà tổng thế cho tất cả mọi hoạt động để có thể đưa đất nước lên tầm cao hơn. Nhìn lại nguồn vốn đầu tư trong giai đoạn qua ta thấy 2 khuynh hướng trái ngươc: Trước đây tập trung vào các loại dự án sản xuất, như gang thép, sợi (đình vũ...) hóa chất (vinachem), tàu biển (vinashin)... Nhưng nay ta chỉ thấy mở đường sá, cầu cảng... Sản xuất hầu như để cho Hàn quốc, Nhật...
25/09/2020 - Võ Văn Sự