Dục tốc bất đạt. Từ tốn mà chắc. Đây là phương châm chiếm lĩnh các thị trường lớn và khó tính nhất thế giới. Vấn đề quan trọng hiện nay không phải là hăng say máu lửa, gia tăng nhanh doanh số mà nên tập trung sức sắp xếp lại năng lực sản xuất chế biến cho đúng chuẩn, đảm bảo hàng hóa đủ chất lượng và đủ khối lượng theo nhu cầu lâu dài cho thị trường. Mặt khác cũng nên xem xét kỹ các đối thủ cạnh tranh, vốn dĩ làm mưa làm gió thị trường này rồi, sẽ chuẩn bị phản ứng gì khi VN bắt đầu tăng tốc vào thị trường EU ?
02/10/2020 - Ngân Giang