12 dự án của Bộ Công Thương mà BT Trần Tuấn Anh hứa trước QH là giải quyết dứt điểm trước 2020 thì nay vẫn "im hơi lặng tiếng". Tất cả các DA thua lỗ hàng chục ngàn tỷ đều nằm trong giai đoạn 2005-2010 và dính dáng đến dầu khí. Rất có thể đây là cách "rút tiền từ dầu khí" để kiếm ăn, còn chuyện lỗ là đương nhiên.


29/10/2020 - vodinhbd