chết vì quá tham lam
30/10/2020 - ngoc nguyen
Đấu thầu nửa vời nên nó vậy.
29/10/2020 - Pvd Phan
Một bầy sâu làm rầu đất nước.
29/10/2020 - tau