Có chắc điện mặt trời không tác động đến môi trường? Trước đây, thủy điện cũng được coi là thân thiện với môi trường đó thôi. Quá trình sản xuất ra các tấm pin mặt trời có không gây ô nhiễm? Chiếm dụng diện tích đất rất lớn để sản xuất điện mặt trời có làm giảm lượng ánh sáng chiếu xuống mặt đất? Giảm khả năng quang hợp của thực vật? Ảnh hưởng đến hành vi các loài động vật sống trong khu vực? Ảnh hưởng đến khí hậu khu vực đó? Sau khi hết hạn sử dụng, việc thu hồi và tái chế tấm pin mặt trời có gây ô nhiễm?

Điều tốt nhất, là sử dụng tiết kiệm điện năng, không lãng phí. Đó mới là điều kiện tiên quyết để hạn chế tác động đến khí hậu.


11/11/2020 - kiên giang