Người tiêu dùng cũng đua nhau bỏ hàng triệu đồng mua sắm điện thoại 5G.. chỉ để chát và lướt tin, chơi game....


07/11/2020 - Võ Văn Sự