Lào đã từ chối làm cao tốc Hành lang đông tây qua Bờ Y (Kon Tum - Attapư) đi Pakse mà ít nhu cầu và không quan trọng không tác động lan tỏa bằng qua ck Nam Giang (Quảng Nam - Sekong).


07/11/2020 - nh