Có vẻ như Ngân hàng Nhà nước đang bỏ rơi người tiêu dùng trên mặt trận tín dụng trực tuyến đầy rẫy rủi ro và lừa đảo ? Để tham gia vào lĩnh vực tài chính ngân hàng, mọi chủ thể đều phải đáp ứng tiêu chí nghiêm ngặt về điều kiện kinh doanh, phải có đủ năng lực/ uy tín. Vậy mà lực lương "tiền online" này lâu nay tung hoành hết cỡ, chằng có ai kiểm tra kiểm soát nổi, gây bao tai ương tai họa cho những người bị mắc bẫy... Trong khi các cơ quan chức năng thì mãi ngâm cứu ? Thật hết biết.
11/11/2020 - Dương Tường
Sự sáng tạo là của thị trường trong lúc chúng ta loay hoay không có chính sách mới phù hợp ví dụ như cho phép thử nghiệm ở một vùng,hạn mức cho vay nhất định, số lượng khách hàng là bao nhiêu sau đó tổng kết cho phép nhân rộng hay chấm dứt chuyển đổi... nhưng chính sách không theo kịp, thì đứng nhìn nhận từ góc nhìn Luật hiện có để lo ngại, phê phán thì biết bao giờ những mô hình kinh doanh sáng tạo mới từ ứng dụng CN4.0 mới vận hành ở Việt Nam
11/11/2020 - minh công