Cần bắt buôc, nhất là các khu mới sắp thiết kế đô thị, kết hợp mở rông lề đường với đảm bảo có phần đường cho xe đạp đi bộ - 2 trong 1. Cây cổ thụ TP Huế bật gốc. Gốc tí tẹo so với thân to đùng thì đương nhiên trốc gốc sớm muộn! Lề đã nhỏ có 4m lại đủ thứ cống thải ống nước cống cáp thì phần dành cho gốc cây phát triển bám sâu đâu bao nhiêu. Cái này ở khắp các đô thị Việt Nam.


16/11/2020 - Cây xanh đô thị trốc gốc