Cầm đồ là nhu cầu cần thiết của nhân dân, đặc biệt những người lao động muốn vay chân chính mà ngân hàng quay lưng. Thay vì cấm và bó hẹp phạm vi thì cần xây dựng khung pháp lý chuẩn để các mô hình cầm đồ chuỗi, hệ thống có tính minh bạch, văn minh phát triển, tự đẩy lùi tín dụng đen và cửa hàng cầm đồ nhỏ lẻ đôi khi là cho vay nặng lãi trá hình.
30/12/2020 - Luật sư Đỗ Thị Hằng

Lãi suất dưới 20% 1 năm nhưng cộng thêm phí nữa thì có thể cao hơn, vậy có phạm luật không?


16/11/2020 - Duy Phúc
Cầm đồ là thị trường tín dụng dân gian, đã có từ hàng ngàn năm. Có thể đây là nơi ẩn nấp của tội phạm, vay lãi nặng, tiêu cực... nhưng nhìn toàn cục thì chắc chắn không phải là đối tượng đáng bị lên án. Lĩnh vực này đáp ứng các nhu cầu tự nhiên của đời sống xã hội, không thể triệt tiêu. Có chăng nên định hướng nó đi vào quỹ đạo lành mạnh, có quản lý, có sự quan tâm của nhà nước.
16/11/2020 - Hồ Công Dũng