Nên nói là "xuất siêu từ VN" ... để đúng bản chất hơn... vì 1 tỉ lệ không nhỏ hàng hóa đó được do các công ty ngoại quốc sản xuất.
19/11/2020 - Võ Văn Sự