1. Đã gần 30 năm bảo hộ mà không lớn nổi, vậy bạn có chắc rằng tiếp tục bảo hộ thì sẽ lớn được không? Đó là chưa nói đến khả năng bảo hộ sẽ bị các nước khiếu kiện, như nêu trong bài. 2. Rất tiếc Việt Nam không phải là Hàn Quốc nên tốt nhất đừng ảo tưởng rằng nếu áp dụng như Hàn Quốc thì sẽ được như Hàn Quốc. Lý do thì một phần như trong bài viết, phần nói về sự thất bại của Indonesia (và cả những nước đã và đang áp dụng bảo hộ mà bài viết không nêu ra). Lý do/bằng chứng một phần khác thì nằm ngay ở sự thất bại của chính sách bảo hộ ô tô của Việt Nam trong gần 30 năm qua. 3. Trên hết, nếu vẫn muốn bảo hộ, đóng cửa thị trường trong nước thì đừng có tham gia bất cứ hiệp định tự do thương mại nào để rồi phải mở cửa thị trường, gồm thị trường ô tô, để rồi phải loay hoay tìm cách bảo hộ thị trường ô tô bằng những biện pháp gian lận, vi phạm cam kết như quy định tỷ lệ nội địa hóa. Tóm lại: Đừng có ảo tưởng và mù quáng!


23/11/2020 - Tác giả
Chính sách bảo hộ là chính sách không được khuyến khích trong thời đại ngày nay và cũng không phù hợp với luật chơi quốc tế hiện hành. Tuy nhiên, chính sách bảo hộ khác với tâm lý bảo hộ, Nghĩa là nếu ta biết kêu gọi và khuyếch trương tinh thần yêu nước của người dân dành sự ủng hộ cho hàng nội địa thì ta sẽ có thể làm chủ cuộc chơi. Điều này không một luật lệ nào có thể chi phối hoặc cản trở được. Tuy nhiên, người tiêu dùng ngày nay chỉ ủng hộ những người nói được/ làm được/ làm ra trò, chứ không ai đi ủng hộ sản phẩm dịch vụ chất lượng kém. Đã đến lúc phải thay khẩu hiệu "Người VN ưu tiên dùng hàng VN" bằng "Dân ta tự hào dùng hàng VN chất lượng cao"
23/11/2020 - Xuân Phong
Tác giả có nói ngay cả những nước lớn còn sử dụng những chính sách bảo hộ, vậy nếu việt nam đã đi sau, ít lợi thế mà không có chính sách nâng đỡ tạo điều kiện cho ngành sản xuất trong nước phát triển thì thiệt hại là vô cùng lớn, nếu hoàn toàn phụ thuộc vào nước ngoài thì ta sẽ chỉ mãi đóng vai lắp ráp chứ không bao giờ khá nổi, bao nhiêu miếng ngon các doanh nghiệp FDI ăn cả, hãy nhớ rằng ngay cả HUYNDAI, TOYOTA....được như ngày hôm nay cũng là nhờ chính sách hỗ trợ của nước sở tại chứ không phải trông trờ hoàn toàn vào nước ngoài
19/11/2020 - huynh