Đây là một hình thức bảo hộ cho một doanh nghiệp nhà nước đặc thù. Về lý thì không sai. Nhưng về hiệu quả kinh tế thì chưa rõ. Nếu tái cấp vốn thì thật ra không cần thiết vì việc này NH thương mại có thể làm thay NH Nhà nước, vấn đề là lãi suất Zero thì ngân sách phải cấp bù. Trong khi bối cảnh Covid vẫn còn khó khăn, thị trường du lịch dịch vụ đóng băng, hàng loạt doanh nghiệp khác đang mong chờ NHNN sửa đổi thông tư 01 để tiếp tục hỗ trợ cơ cấu nợ vẫn chưa thấy động tĩnh gì ? Nhà nước cứu một doanh nghiệp lớn nhưng cũng nên hỗ trợ kịp thời cho những doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nếu không, sắp tắt hơi hết rồi...
20/11/2020 - Bùi Trí
Nếu hỗ trợ VNA 4000 tỷ thì cũng nên hỗ trợ Vietjet 2000 tỷ. Nên có sự công bằng trong việc hỗ trợ các hãng hàng không. Không nên tạo tiền lệ xấu trong bất bình đẳng kinh doanh.
19/11/2020 - Đức Long