Khi ta còn đứng ngoài Chuỗi giá trị toàn cầu, khó cho ta biết được giải pháp nào hỗ trợ phù hợp cho DN. DN cũng khó thoát khỏi sự vướng ám của các thư lạc hậu chấp vá đang có. Hiểu được nó vận hành mới khai mở cho ta về các khả năng cơ hội của dòng chảy mới có thể mang đến. cơ hội chỉ đến với đúng người biết khởi nghiệp lại.
23/11/2020 - HM
Mong ước vẫn là ước mong. Cứ mơ để đời bớt bi quan. Tất nhiên, phải sống trước đã. Vấn đề là chính phủ nói nhiều rồi, nhưng các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp phần nhiều vẫn không đến nơi đến chỗ. Ngoài hệ thống ngân hàng hỗ trợ cơ cấu nợ, doanh nghiệp cần giải pháp tài khóa mạnh mẽ hơn, không chỉ miễn giảm thuế phí, mà ngay cả HOÀN THUẾ hiện nay cũng rất nhiêu khê, thủ tục quá phức tạp, trong khi doanh nghiệp phải có dòng tiền để sống sót ?
20/11/2020 - Vương Trọng

Máy móc, thiết bị cũ kỹ lạc hậu, cơ sở hạ tầng chắp vá manh mún. Lực lượng lao động chất lượng, trình độ cao không nhiều đa phần đang ghép vần và tập đánh vần. Căn cứ, cơ sở nào để hóa rồng?


20/11/2020 - chí kiên