Một ý kiến hay nhưng lại đến từ người ngoài cuộc, trong khi chúng ta ở trong cuộc lại không nhìn thấy ? Ví dụ như Thác Bản Giốc, một kỳ quan thiên nhiên ở Cao Bằng, nhưng lại đang bị khai thác một cách đang tiếc, vô tội vạ, nhếch nhác, thậm chí phản cảm. Nhìn sang phía bên biên giới Trung Quốc, họ đang cấp tập phát triển để khai phá khu du lịch quý giá này bằng những cơ sở hạ tầng khủng, mặc dù lợi thế địa lý không bằng phía VN. Trong khi đó, bên phía ta thì "CHẰNG CÓ GÌ" đáng kể, ngoài một số lều quán tạm bợ, nơi đi vệ sinh cho du khách cũng không ra hồn ? Mong thay một sự quan tâm, kịp thời chấn chỉnh.
04/12/2020 - Hồ Kỳ Hải