Cuộc chiến khốc liệt với COVID vẫn còn tiếp diễn. Năm 2021 chắc chắn chưa thể xử lý xong việc lây nhiễm (nếu có vaccin hiệu quả) chứ chưa nói đến việc phục hồi tăng trưởng kinh tế. Kịch bản tốt nhất là phải mất từ 1-3 năm thì kinh tế thế giới và VN mới mong hồi phục hoàn toàn. Từ đây đến lúc đó phải tính toán sao đây ? Nếu không mọi thứ sẽ tiếp tục tồi tệ hơn...
23/11/2020 - Anh Hai