Thì cắm bảng 2 đầu là tài sản cá nhân. Thêm 2 cái BOT nữa.


24/11/2020 - Dao