TQ muốn nước lên thì phải đi êm đềm đẩy thuyền lên (đẩy toàn thế giới lên) và mình là 1 phần phía dưới đó.


26/11/2020 - NH