Không phải là HẠ CHUẨN mà là HỢP CHUẨN, THỰC TẾ VÀ NHÂN VĂN hơn. Dòng tiền này lúc này rất quý với người lao động và doanh nghiệp. Covid vẫn còn kéo dài chưa biết khi nào kết thúc. Mong sao gói hỗ trợ giải ngân càng nhiều càng tốt.
02/12/2020 - Hà Thanh