Rất rõ ràng. Thường thì người kinh doanh ngại Cơ quan thuế. Nghị định này ban hành cho cơ quan thuế thực thi. Vậy mà anh Nguyễn Vũ hướng dẫn cho dộc giả còn cơ quan thuế chưa động thủ chi cả. Trân trọng cảm ơn anh Nguyễn Vũ.


30/11/2020 - nguyễn tân