Thanh toán số (DP-digital payment) hoặc các công nghệ hỗ trợ giao dịch chẳng qua cũng chỉ là công cụ giúp chúng ta quản lý dòng tiền. Ngân hàng phải biết vượt lên trên câu chuyện D.P để cùng khách hàng chuyển mạnh từ quản lý tiền (MMG-money management) sang làm ra tiền (MMK- money making), đó mới là định hướng bền vững lâu dài không chỉ cho chính mình mà cho cả nền kinh tế đất nước. Muốn vậy ngân hàng phải bảo vệ và chăm lo nguồn nhân lực chứ không phải là âu lo về nó. Vấn đề là nên sử dụng nhân lực của mình như thế nào ?
30/11/2020 - Vũ Hà Vương