giống như con ốc, đâu chỉ có sắt thép, cả ngành luyện kim, cơ khí chính xác, công nghệ cao các loại
02/12/2020 - Không đơn giản