Nếu nhà nước không giúp doanh nghiệp tồn tại để nuôi người lao động, thì ít nhất cũng phải nhanh chóng nghiên cứu và sẵn sàng các phương án mở cửa thật chuyên nghiệp.
02/12/2020 - Nguyễn Ngọc Toản
Ngày càng thấy ĐẦU TƯ TRỌNG ĐIỂM thay vì 63 nền ktế là đúng đắn ktế t/trường. Không chỉ vụ thiết bị đuổi chim 3 sân bay chính NB/ĐN/TSN mà còn nên TẤT CẢ LĨNH VỰC KHÁC!!! https://www.baogiaothong.vn/uu-tien-dau-tu-he-thong-phat-hien-vat-ngoai-lai-tai-3-san-bay-lon-d487538l
30/11/2020 - 63 nền kinh tế du lịch hay chỉ cần 3 điểm đến chính và nhiều vệ tinh?

Mùa này lượng lớn Việt kiều về ăn Tết, mùa du lịch... Nếu ai có giấy tiêm chủng tại bản xứ + khám sức khỏe tại cửa khẩu thì nên cho vào VN khỏi cách ly. Tình trạng này cứ kéo dài e bất lợi lớn cho nền kinh tế.


30/11/2020 - hoàng đình anh