Thôi, đừng lắp ráp nữa, kể cả sản phẩm cao cấp của Apple hay bất cứ một hãng nào khác. Phải tự làm hoặc cùng làm một sản phẩm nào đó cho ra trò, nếu không ta mãi mãi chỉ là người đứng sau/ đến muộn. Phong trào thu hút đầu tư bằng mọi giá thời dĩ vãng phải chấm dứt. Trước đây thứ gì ta cũng chọn / cũng chơi, hôm nay phải tự quyết để biết chọn/ biết chơi. Cần NGHĨ LỚN đi thôi !
30/11/2020 - Vũ Minh