Hệ thống kinh tế - chính trị để hỗ trợ cho nông nghiệp nông thôn hiện nay rất nhiều ban bệ, đầy đủ các ngành, chủ lực như như Bộ NN-PTNT/ Liên minh HTX/ Ngân hàng HTX... vậy mà làm mãi câu chuyện "Cánh đồng lớn" vẫn không xong ? Có lẽ đây là hội chứng chung của cung cách điều hành hiện nay: Nói cho hay, hô chẳng làm?


30/11/2020 - Bình Minh
Hãy để thị trường tự điều tiết nguồn lực của nó. Nếu người dân tìm được cây trồng hiệu quả hơn cây lúa, thì họ đã trồng nó lâu rồi. Hãy nhìn Macca, nếu người dân nghe lời, lao vào trồng macca thì bây giờ có phải sấp mặt rồi không ? Chính phủ hãy cung cấp dữ liệu về cung cầu, giá cả, sản lượng, hỗ trợ giống, phân bón, cây trồng...còn việc trồng cái giá, trồng như thế nào (hợp tác, liên kết, tự thân) hãy để cho thị trường quyết định người dân trồng cái gì.
30/11/2020 - Chính
Cảm ơn TBKTSG đã cảnh báo kịp thời một mô hình "lên nhanh/ xuống gấp". Mong rằng sự việc không dừng lại ở chỉ đạo của VPCP, mà phải ở tầm quốc gia vì sự nghiệp phát triển nông nghiệp/ nông thôn - lĩnh vực không gì có thể thay thế được đối với VN.
30/11/2020 - Hoàng Thúy Hồng