Cải tạo QL14D lên cửa khẩu Nam Giang (QNam) đoạn còn lại duy nhất của Hành lang Đông Tây 2 (TBD - ẤĐD) từ các cảng Đà Nẵng/Huế/Quảng Nam qua cửa khẩu Nam Giang (Quảng Nam) - Lào (Sekong, Pakse) - Thái (Ubon, Băng Cốc) - Myanmar (cảng Dawei, cảng Mawlamyine) ra ẤĐD là vô cùng cấp thiết và giá trị nhờ chia sẻ được sản lượng hàng qua eo Malacca mở rộng đột phá kinh tế Vùng trọng điểm miền Trung.


02/12/2020 - LSD