Thiết nghỉ, nên bỏ chữ PIN đi, vì quả thật tấm Năng lượng mặt trời không hề giống về cấu tạo, về vật liệu với các loại PIN hóa học, nhưng gây cho người dân cảm giác về một thứ có khả năng rò rỉ các chất độc sau khi sử dụng
02/12/2020 - HM
Nếu chưa tái chế xử lý được thì cũng có thể sử dụng tấm pin năng lượng để làm tấm lợp cho những nơi có nhu cầu. Nhìn chung mức độ độc hại với môi trường là không đáng kể, so với các loại năng lượng khác (than/ dầu...) thì năng lượng tái tạo (mặt trời/ gió...) là nguồn lực cần ưu tiên khuyến khích sử dụng nhiều hơn trong thời gian đến. Đáng tiếc là cơ chế giá ưu đãi của chính phủ ban hành lại theo kiểu giật cục, ngắn hạn, thiếu tầm nhìn xa, nên việc phát triển năng lượng tái tạo vẫn mang tính xử lý tình thế là chính.
30/11/2020 - Quý Nhân