Cùng với các đập thủy điện trên thượng nguồn, các nhà máy nhiệt điện than... đang hủy diệt môi trường đồng bằng sông Cửu long. Hãy dừng ngay việc xây dựng nhiệt điện than! Hãy đưa vào sơ đồ điện VIII các nguồn năng lượng tái tạo, điện khí... Đừng để việc xây dựng chiến lược phát triển điện lực việt Nam bị các nhóm lợi ích chi phối.
16/12/2020 - Hùng