Thương hiệu Vàng của TPHCM đề nghị nhất thiết phải xây dựng một tiêu chí đặc biệt nhằm tôn vinh cổ vũ những doanh nghiệp có khát vọng TRƯỜNG TỒN VÀ PHÁT TRIỂN. Đây là điểm yếu nhất trong tư duy kinh doanh người Việt nói chung, doanh nghiệp Việt nói riêng. Hầu như chưa có một doanh nghiệp nào vượt qua độ tuổi 30-50 mà vẫn giữ vững được thương hiệu vững bền, có khả năng tạo tầm ảnh hưởng toàn cầu. Như vậy thì không thể dẫn dắt nền kinh tế đi xa và đi lâu được.
15/12/2020 - Entrepreneur VN