Sao lại dừng các chuyến bay thương mại từ nước ngoài ? Nghĩ mãi vẫn chưa tìm ra cơ sở cho quyết định đó. Hệ thống kiểm soát người / vật nhập cảnh đã làm tốt thì cứ thế mà làm. Vietnam Airlines có bị "hao hụt" tổ lái hay nhân sự gì gì, .... thì đó là chuyện thị trường, Chính phủ không cần bàn / làm thay họ. Kinh tế ốm lắm rồi đấy.
04/12/2020 - Huong
Không việc gì phải vội vã dừng các chuyến bay thương mại từ nước ngoài. Thị trường có nhu cầu thì ta cứ phục vụ, tất nhiên là có kiểm soát rủi ro dịch bệnh. Ngành hàng không cần ban hành một "quy trình chuẩn" về các chuyến bay thương mại với nước ngoài, nếu không sẽ bị "ngắt mạch", có ảnh hưởng tiêu cực rất lớn đến sự phục hồi kinh tế đất nước.
02/12/2020 - Phương Dung