Nâng cấp lên Cục Quản lý thuế doanh nghiệp lớn từ cấp Vụ. OK, thuế doanh nghiệp lớn không tính vào số thu ngân sách thành tích của địa phương để địa phương khỏi bị áp lực phải ép buộc lôi kéo phi lý doanh nghiệp lớn về địa phương mình dầu không hiệu quả khi mở chi nhánh doanh nghiệp tràn lan. Nhưng không thể gom hết về Hà Nội là khá phi lý, mà phải có 3 Chi cục tại 3 miền và doanh nghiệp lớn được chọn Chi cục quản lý thuế trong 3 chi cục & phải tương đối cân bằng bắc - trung - nam!
04/12/2020 - Cục quản lý thuế doanh nghiệp lớn thay cho Vụ!