Suy giảm của ĐN không chỉ vì Covid mà còn do những mâu thuẫn nội tại trong quá trình phát triển. Sau thời gian dài tăng trưởng mạnh mẽ, mọi thứ đang có nguy cơ dừng lại từng phần hoặc toàn phần vì sa lầy vào các vụ việc vi phạm pháp luật, khiến lãnh đạo mọi cấp đều phải chùn tay, chùn bước. Nếu không mạnh dạn tiến lên, thì nguy cơ tụt hậu tiếp tục là RẤT LỚN.
04/12/2020 - Nghiêm Thúy Chi