Chưa rõ công suất 9 triệu hành khách có hiệu quả khả thi không. Nhưng Huế nên cân nhắc đừng lập lại "thành tích yếu kém" của Tân Sơn Nhất. Muốn làm sân bay hiệu quả lâu dài bền vững phải luôn luôn nhớ định hướng hàng đầu TẦM NHÌN 100 - QUY HOẠCH 50 - QUY MÔ 10. Theo đó, nếu tầm nhìn là 100 năm, thì quy hoạch phải đi trước 50 năm, quy mô phát triển từng bước, không nóng vội nhưng cũng không chậm chạp, với tốc độ bình quân 10 năm là phải tăng trưởng ít nhất gấp đôi.
04/12/2020 - Aviation VN