Cách lý giải "thiếu vốn" làm thu phí không dừng là không ổn, nếu không muốn nói là "không biết làm". Dự án thu phí không dừng hoàn toàn có thể kêu gọi theo phương thức xã hội hóa, hiện nay ở ta có rất nhiều nhà cung ứng thừa sức cạnh tranh về năng lực vốn và kỹ thuật để triển khai nhanh và hiệu quả.
04/12/2020 - Dung Hà