Gốc vấn đề là cơ cấu kinh tế vẫn là gia công tay chân giản đơn nên năng suất thấp. Phần lớn là lệ thuộc FDI.
07/12/2020 - Bu
Chính sách tiền tệ hiện đang gánh hết phần khó khăn, lấn át cả vai trò của chính sách tài khóa, trong bối cảnh nền kinh tế bị đại dịch bủa vây. Xét về tốc độ tăng trưởng tín dụng so với tăng trưởng kinh tế thì rõ ràng tín dụng đang vượt xa, tiềm ẩn nhiều bất ổn cho kinh tế vĩ mô trong thời gian đến. Thứ gì cũng cần đến tiền, nhưng tiền phải đi đúng vào chỗ ích nước lợi dân, nếu không sẽ gây bùng nổ lạm phát, khó có cơ hội sửa sai.
07/12/2020 - Trịnh Chương Dương
Lãi suất đang giảm/ Tiền đang thừa... Nhưng không có nghĩa là có nhiều khả năng tăng trưởng tín dụng cao. Nói đi cũng nói lại, tư duy điều hành bây giờ không đặt nặng tăng trưởng tín dụng CAO nữa mà là tăng trưởng HỢP LÝ. Với mức tăng trưởng DƯƠNG trong điều kiện đại dịch COVID như vậy là phù hợp với bối cảnh chung, cũng như thực lực nền kinh tế và kiểm soát tốt ổn định vĩ mô.
04/12/2020 - Gia Khuê