Đừng nên dựa vào sự thay đổi người lãnh đạo. Bởi chuyện đó rất tạm thời trong phạm vi một nước và toàn thế giới. Một khi đã làm ăn thì nên đúng quy cách của các đối tác lớn như Mỹ, EU... Trước đây ta từng "bán gì mà chả được" cho TQ, Nga... và giai đoạn đó đã vậy. Nhưng nay đã thay đổi hết, họ cũng đưa ra các loại tiêu chuẩn cao hơn...
28/12/2020 - Võ Văn Sự