Có hai vấn đề lớn 1. Tăng tính thị trường mạnh mẽ hơn nữa cho tỷ giá, nghĩa là ngân hàng nhà nước cần tăng vai trò gián tiếp nhiều hơn nữa trên thị trường tiền tệ, phần trực tiếp nên để cho ngân hàng thương mại tự quyết định cung cầu ngoại tệ của mình và của thị trường, lãi lỗ do họ quyết, NHNN không can thiệp 2. Tiền đồng phải nhanh chóng trở thành đồng tiền chuyển đổi, nếu không sẽ tiếp tục lạc hậu bất cập với nền kinh tế ngày càng mở. Thực ra tính chuyển đổi vẫn là thuộc tính tự nhiên của đồng VN, cụ thể trên thị trường nội địa, nhưng năng lực quốc tế hóa còn rất kém.
11/01/2021 - Phương Dung