Tờ báo này rất đáng để đọc. Để có thể tăng thêm nguồn thông tin nên tích cực dịch các bài của nước ngoài cũng như các ý kiến của các chuyên gia, và các doanh nghiệp trong nước và ngoài nước ở VN...
11/01/2021 - Võ Văn Sự