Góp ý Dự thảo Nghị định “Sản xuất tại Việt Nam”. Số % nội địa hóa phải được GHI LỚN trên sản phẩm bảo đảm ai cũng biết trước khi mua. Số này bắt buộc phải được ghi trên bao bì hoặc ngay trên sản phẩm HÀNG NĂM từ 1.1 (hoặc nhiều lần 1 năm nếu doanh nghiệp muốn)!!! (Giai đoạn công nghệ càng cao tính hệ số nội địa hóa càng cao)
12/01/2021 - Nghị định "SX tại VN"